Anemija

13.10.2022 - 07:04
Anemija predstavlja stanje smanjene količine eritrocita ili hemoglobina u krvi. Kako je hemoglobin odgovoran za prenos kiseonika do svih ćelija u organzmu, smanjena je oksigenacija svih tki...